Положення та умови користування сайтом

 

1. Термін дії та сфера застосування Положень та умов користування

Будь-яке використання вебсайту www.konicaminolta.ua (надалі – «Вебсайт»), наданого ДП "Коніка Мінолта Україна" (далі – «Konica Minolta»), та послуг, що надаються на цьому вебсайті, дозволяється лише на підставі наступних Положень та умов користування. Відвідуючи Вебсайт або одну з його сторінок, користувач погоджується з чинністю поточної версії Положень та умов користування. Якщо користувач не погоджується з усіма або деякими положеннями та умовами, він не повинен використовувати Вебсайт.
Konica Minolta залишає за собою право вносити зміни або оновлювати ці Положення та умови користування в майбутньому без окремого попереднього повідомлення.
 

2. Послуги, що пропонуються

Контент та інформація, розміщені на Вебсайті, використовуються в комерційних цілях Konica Minolta. Konica Minolta має право призупинити або обмежити роботу всього або частини Вебсайту в будь-який час і не може гарантувати, що Вебсайт або опублікований на ньому контент будуть доступні на постійній основі, без перерв або без будь-яких змін.
 

3. Сфера використання

Контент та інформація, доступні на Вебсайті, призначені виключно для інформування користувача, для його некомерційних цілей, і не можуть завантажуватися, копіюватися, оброблятися або розповсюджуватися в приватних або комерційних цілях. Це не стосується лише контенту, призначеного для завантаження та з відповідним маркуванням. Користувачеві також дозволяється роздруковувати частини Вебсайту для особистого використання.

Konica Minolta чітко вказує, що контент Вебсайту, напр. текст, зображення, графіка, звуки та макети, захищені законом про авторське право або іншими положеннями, що стосуються захисту інтелектуальної власності, і що назви продуктів, бренди та назви компаній, які використовуються на Вебсайті, захищені законодавством про бренди для відповідних правових власників. Тому будь-яке використання цього контенту заборонено законом, якщо Konica Minolta не надасть письмову згоду на таке використання заздалегідь.
 

4. Гарантія, відповідальність

Контент Вебсайту містить інформацію та технології, доступні на момент публікації. Konica Minolta не несе відповідальності за забезпечення повного, правильного або актуального вмісту Вебсайту. Контент Вебсайту іноді може відрізнятися від чинного статусу, особливо у разі змін у характеристиках продуктів Konica Minolta або змін у вимогах щодо їхнього використання. Крім того, Konica Minolta не несе відповідальності за те, щоб вміст Вебсайту відповідав меті, яку переслідує користувач. Konica Minolta та її співробітники не несуть відповідальності за будь-які втрати або проблеми, які можуть виникнути у користувача внаслідок або у зв'язку з використанням Вебсайту та будь-якої з його сторінок. У разі  порушення одного з істотних договірних зобов’язань, відповідальність обмежується передбаченим цією угодою відшкодуванням.

Konica Minolta несе відповідальність без обмежень відповідно до нормативних положень, але це не стосується випадків травм, смерті чи пошкодження здоров’я користувача, що стали результатом злого наміру чи грубої недбалості користувача. Такі випадки керуються Законом України про захист прав споживачів.
 

5. Посилання на інші вебсайти

У деяких областях Вебсайту гіперпосилання («посилання») стосуються вебсайтів інших постачальників, які можуть містити додаткову або розширену інформацію, яка може бути цікавою для користувача. Натиснувши на таке посилання, Ви залишите вебсайт Konica Minolta.
Konica Minolta не може вплинути на поточний або майбутній вміст вебсайтів, що належать третім сторонам. Тому Konica Minolta не вважає вміст сторонніх вебсайтів, на які посилається, власним. Таким чином, відповідальність Konica Minolta за вміст вебсайтів третіх сторін виключається, якщо тільки Konica Minolta не знала про будь-яке правове порушення вмісту, коли розмістила посилання на своєму сайті.
 

6. Обов'язки користувача

Користувач Вебсайту зобов’язується дотримуватись і слідувати нормативним положенням, що застосовуються до нього, щоразу, коли він використовує Вебсайт або контент, доступний на ньому.

Користувач не повинен виконувати жодних дій або використовувати будь-який процес чи програмне забезпечення, які можуть призвести до модифікації, погіршення або порушення роботи Вебсайт, його функціональності чи вмісту. Це також стосується заходів, які можуть навмисно призвести до збільшення навантаження на технічну інфраструктуру Вебсайту.
 

7. Чинне законодавство, місце юрисдикції

До використання Вебсайту та до застосування цих Положень та умов користування застосовується українське законодавство.

Якщо клієнт є підприємцем або юридичною особою публічного права, або не має загальної юрисдикції в Україні, місцем юрисдикції всіх спорів, пов’язаних з використанням Вебсайту або цих Політик та умов користування, є Київ.