Політика конфіденційності (17.02.2021)


З наведеною нижче інформацією ми хотіли б повідомити вас про обробку Ваших персональних даних нами та Ваші права, що випливають із законів про захист даних та особливо із загального регламенту захисту даних (Регламент (ЄС) 2016/679 - "GDPR").

 

1. Контролер та офіцер із захисту даних

Контролер відповідно до ст. 4 VII GDPR - це:
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Лангенгаген
+49 (0) 800 646 6582
info@konicaminolta.eu
 
Якщо у вас виникли запитання щодо захисту даних, звертайтесь до нашого офіцера з питань захисту даних компанії:
Фредеріка Рекер
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
+49 (0) 511 7404-0
dataprotection@konicaminolta.eu

2. Які мої права як суб’єкта даних?

Як суб’єкт даних, ви маєте такі права:
 
2.1 Право доступу (ст. 15 GDPR): Ви маєте право будь-коли бути поінформованим про категорії оброблених персональних даних, цілі обробки, будь-яких одержувачів або категорії одержувачів ваших персональних даних та запланований період зберігання.
 
2.2 Право на виправлення (ст. 16 GDPR): Ви маєте право вимагати виправлення чи доповнення особистих даних, які стосуються Вас, неправильних або неповних.
 
2.3 Право на видалення ("право на забуття") (ст. 17 GDPR): Ви маєте право вимагати негайного видалення ваших персональних даних. Зокрема, ми зобов’язані як контролер видалити ваші дані у таких випадках:

 • Ваші особисті дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані.
 • Обробка ваших персональних даних відбувалася виключно на основі вашої згоди, яку ви зараз відкликали, і немає жодної іншої правової підстави, що легітимізує обробку ваших персональних даних.
 • Ви заперечуєте проти обробки, яка ґрунтується на законних чи суспільних інтересах, і ми не можемо довести, що для цього є законні підстави.
 • Ваші особисті дані оброблялися незаконно.
 • Видалення ваших персональних даних необхідне для виконання юридичних зобов’язань, які ми підпорядковуємось.
 • Ваші персональні дані були зібрані у зв'язку з послугами інформаційного суспільства, що пропонуються відповідно до ст. 8 I GDPR.
 • Майте на увазі, що право на стирання підлягає обмеженню у таких випадках, щоб виключити видалення:
 • Ваші особисті дані використовуються для реалізації права на свободу вираження поглядів та інформації.
 • Ваші персональні дані служать для виконання юридичних зобов’язань, які ми підпорядковуємось.
 • Ваші персональні дані використовуються для виконання завдань, що становлять суспільний інтерес, або для виконання службових повноважень, які були покладені на нас.
 • Ваші особисті дані служать суспільним інтересам у сфері охорони здоров'я.
 • Ваші персональні дані необхідні для архівування в суспільних інтересах, для наукових чи історичних досліджень або для статистичних цілей.
 • Ваші персональні дані служать нам для встановлення, здійснення або захисту юридичних претензій.
2.4 Право обмеження обробки (ст. 18 GDPR): Ви також маєте право вимагати обмеження обробки ваших персональних даних; у такому випадку ваші персональні дані будуть виключені з будь-якої обробки. Це право застосовується, якщо:
 • Ви оскаржуєте правдивість ваших персональних даних, і ми повинні перевірити правдивість ваших персональних даних.
 • Обробка ваших персональних даних є незаконною, і замість видалення ваших персональних даних ви вимагаєте обмеження обробки.
 • Нам більше не потрібні ваші персональні дані для виконання конкретних цілей, але вам все ще потрібні ці персональні дані для встановлення, здійснення або захисту юридичних вимог.
 • Ви заперечуєте проти обробки ваших персональних даних, і ще не визначено, чи переважають це ваші чи наші законні причини.
2.5 Право на перенесення даних (ст. 20 GDPR): Ви маєте право отримувати особисті дані, що стосуються вас, які ви надали нам як контролеру, у структурованому, загальноприйнятому та машиночитному форматі та передавати їх іншому контролеру. Крім того, ви також маєте право вимагати передачі ваших персональних даних від нас іншому контролеру, наскільки це технічно можливо.
Вимоги до застосовності перенесення даних такі:
 • Ваші персональні дані обробляються автоматично на основі вашої згоди або договору.
 • Ваші персональні дані не служать для виконання юридичних зобов’язань, які ми підпорядковуємось.
 • Ваші персональні дані не будуть використовуватися для виконання завдань, що становлять суспільний інтерес.
 • Ваші особисті дані не служать для виконання завдання, яке виконується під час виконання офіційних повноважень, делегованих нам.
 • Реалізація вашого права не повинна заважати правам і свободам інших осіб.
2.6 Право на заперечення (ст. 21 GDPR): Ви маєте право в будь-який час заперечити проти обробки ваших персональних даних на підставах, що випливають із вашої конкретної ситуації. Це стосується і профілювання. Вимогою цього є те, що обробка базується на законних інтересах з нашого боку (ст. 6 I 1 літ. F GDPR) або суспільних інтересах (ст. 6 I 1 літ. E GDPR).
Крім того, ви також можете в будь-який час заперечити проти обробки ваших персональних даних для цілей прямого маркетингу або профілювання, пов'язаного з таким прямим маркетингом.
Якщо ви заперечуєте проти обробки ваших персональних даних на основі законних інтересів, ми перевірятимемо у кожному окремому випадку, чи можемо ми показати підстави, гідні захисту, які переважають ваші інтереси, права та свободи. У разі, якщо немає причин, гідних захисту з нашого боку, або ваших інтересів, а також прав та свобод, які переважають над нашими власними, ваші персональні дані більше не оброблятимуться. Виняток робиться, якщо ваші особисті дані все ще використовуються для встановлення, здійснення або захисту судових претензій.
Якщо ви заперечуєте проти обробки ваших персональних даних для цілей прямого маркетингу або профілювання, оскільки це пов'язано з таким прямим маркетингом, ваші персональні дані більше не оброблятимуться для цих цілей.
 
2.7 Право подати скаргу до контролюючого органу (ст. 77 GDPR): Ви також маєте право подати скаргу до наглядового органу в будь-який час, зокрема до наглядового органу в державі-члені вашого проживання, місце проживання роботу чи місце підозрюваного порушення, якщо ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує правила захисту даних.
Адреса контролюючого органу, відповідального за нашу компанію:
Барбара Тіль
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Принценштрассе 5
30159 Ганновер
Телефон 0511-120 4500
Факс 0511-120 4599

2.8 Право на відкликання (ст. 7 GDPR): Якщо ви дали нам згоду на обробку ваших персональних даних, ви можете відкликати цю згоду в будь-який час без наведення причин та у неформальному порядку. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка проходила на підставі згоди аж до моменту відкликання.

3. Загальна інформація щодо теми "цілі"

З принципіальних міркувань обробка нами ваших персональних даних завжди пов’язана з конкретною, ясною та законною метою, яка вже була визначена до початку обробки, відповідно до принципу обмеження цілі за Ст. 5, пункт 1, підпункт b Генерального регламенту про захист персональних даних (GDPR). Далі в цій політиці з дотримання конфіденційності, коли згадується про обробку даних, також включається опис конкретної мети.

4. Загальна інформація щодо теми "правові основи"

Ми обробляємо ваші персональні дані відповідно до GDPR. Тому обробка ваших персональних даних завжди має під собою правову основу. Стаття 6 GDPR визначає правові основи обробки персональних даних.

4.1. Правові основи обробки персональних даних
Згода
Якщо ми отримуємо вашу згоду на обробку ваших персональних даних, обробка здійснюється за правовою основою Ст. 6, пункт 1, підпункт a GDPR. Наступний приклад допомагає уточнити цю правову основу. Ви отримуєте від нас рекламу електронною поштою та/або телефоном і надали попередню згоду.

Договір або переддоговірний захід
Якщо обробка ваших персональних даних необхідна для виконання договору з вами або для виконання переддоговірних заходів, які вживаються у відповідь на ваш запит, обробка ваших персональних даних здійснюється за правовою основою Ст. 6, пункт 1, підпункт b GDPR.

Правове зобов’язання
Якщо обробка ваших персональних даних необхідна для виконання правового зобов’язання, яке на вас розповсюджується, ця обробка базується на Ст. 6, пункт 1, підпункт c GDPR.

Життєво важливий інтерес
Якщо обробка ваших персональних даних необхідна для захисту ваших життєво важливих інтересів або життєво важливих інтересів іншої особи, ця обробка здійснюється відповідно до Ст. 6, пункт 1, підпункт d GDPR.

Державний інтерес
У разі якщо ми обробляємо ваші персональні дані для виконання завдання, яке відповідає державним інтересам, або для реалізації офіційних повноважень, які були нам делеговані, правовою основою для цього є Ст. 6, пункт 1, підпункт e GDPR.

Законний інтерес
Якщо обробка персональних даних необхідна для захисту законного інтересу нашої компанії або третьої особи, і в той самий час інтереси, основні права та фундаментальні свободи суб’єкта даних, що вимагають захисту персональних даних, не переважають над нашим законним інтересом, Ст. 6, пункт 1, підпункт f GDPR є правовою основою для обробки.

4.2. Правові основи для обробки особливих категорій персональних даних
Якщо в надзвичайних випадках нам необхідно обробити особливі категорії персональних даних, зокрема:

 • дані про расове чи етнічне походження (наприклад, колір шкіри чи особливі мови),
 • дані про політичні погляди (наприклад, членство в партії),
 • дані про релігійні чи філософські переконання (наприклад, членство в секті),
 • дані про членство у профспілках,
 • дані про генетику,
 • біометричні дані (наприклад, відбитки пальців чи фотографії),
 • дані про стан здоров’я (наприклад, ідентифікаційні номери для інвалідності),
 • або дані, що стосуються статевого життя чи сексуальної орієнтації,
ця обробка базується на одній із наступних правових основ, які визначаються у Статті 9 GDPR

Пряма згода
Якщо ви надали нам пряму згоду на обробку зазначених вище категорій персональних даних, це є правовою основою для обробки згідно зі Ст. 9, пункт 2, підпункт a GDPR.

Виконання зобов’язань за законодавством у сфері соціального забезпечення/соціального захисту та трудовим законодавством
Якщо обробка особливих категорій персональних даних, які вас стосуються, необхідна для виконання правового зобов’язання, що виникає за законодавством у сфері соціального забезпечення/соціального захисту або трудовим законодавством, правовою основою для цієї обробки є Стаття 9, пункт 2, підпункт b GDPR.

Захист життєво важливих інтересів
Якщо обробка спеціальних категорій персональних даних, які вас стосуються, необхідна для захисту ваших життєво важливих інтересів або життєво важливих інтересів іншої особи, ця обробка здійснюється відповідно до Ст. 9, пункт 2, підпункт с GDPR.

Оприлюднені дані
Якщо обробляються особливі категорії ваших персональних даних, які ви самі раніше оприлюднили, обробка цих даних базується на Ст. 9, пункт 2, підпункт е GDPR.

Обґрунтування / Подання / Захист судових позовів
Якщо обробка особливих категорій персональних даних, які вас стосуються, використовується нами для обґрунтування, подання судових позовів чи захисту за ними, Ст, 9, пункт 2, підпункт f GDPR є правовою основою для обробки.

Суттєвий державний інтерес
У разі обробки особливих категорій персональних даних, які вас стосуються, з метою захисту суттєвого державного інтересу, що виникає за законодавством ЄС чи національним законодавством, обробка базується на Ст. 9, пункт 2, підпункт g GDPR.

Оцінка працездатності особи чи інші медичні цілі, такі як охорона здоров’я
Якщо обробка особливих категорій персональних даних, які вас стосуються, відбувається за законом ЄС чи країни-члена або за договором, укладеним із медичним представником, з метою профілактики захворювань, профілактики й лікування професійних захворювань, оцінки працездатності особи, медичного діагнозу, догляду чи лікування у сфері охорони здоров’я або соціальній сфері, або управління системами й послугами у сфері охорони здоров’я або соціальній сфері, ця обробка базується на Ст. 9, пункт 2, підпункт h GDPR.

Державний інтерес у сфері охорони здоров’я населення
Якщо обробка особливих категорій ваших персональних даних необхідна з причин охорони здоров’я населення, включаючи захист від транскордонних загроз здоров’ю, таких як пандемія, ця обробка здійснюється за правовою основою Ст. 9, пункт 2, підпункт i GDPR.

Цілі архівного зберігання, цілі проведення наукових / історичних досліджень, статистичні цілі
Якщо обробка особливих категорій персональних даних, які вас стосуються, здійснюється на підставі права ЄС чи країни-члена, яке передбачає обробку для цілей архівного зберігання, проведення наукових чи історичних досліджень або для статистичних цілей в інтересах суспільства, ця обробка базується на Ст. 9, пункт 2, підпункт j GDPR.

5. Загальна інформація щодо теми "зобов’язання зберігати документи та дотримуватись термінів знищення"

Якщо не зазначено інше, ми видаляємо персональні дані згідно зі Ст. 17 GDPR або обмежуємо їх обробку відповідно до Ст. 18 GDPR. Окрім термінів зберігання, зазначених у цій політиці з дотримання конфіденційності, ми обробляємо і зберігаємо ваші персональні дані лише доти, доки ці дані необхідні для виконання наших договірних і правових зобов’язань. Персональні дані, які більше не є необхідними після виконання цілі, зазвичай видаляються, окрім випадків, коли необхідною є додаткова обробка протягом обмеженого періоду, що може випливати з інших цілей, які допустимі з юридичної точки зору. З метою виконання зобов’язань із документування, а також з метою дотримання встановлених законом зобов’язань зі збереження документів у Німеччині, необхідні документи зберігаються протягом шести років згідно з § 257, пункт 1 Господарчого кодексу (HGB) та протягом десяти років згідно з § 147, пункт 1 Податкового кодексу Німеччини (AO).

6. Загальна інформація щодо теми "розкриття персональних даних"

Одержувач ваших даних
Ми не продаємо та не орендуємо дані користувачів. Передача третім особам, що виходить за межі сфери, описаної в цій політиці конфіденційності, відбуватиметься лише в тому випадку, якщо це необхідно для обробки відповідної запитуваної послуги. З цією метою ми працюємо разом з постачальниками послуг у таких сферах, як маркетинг, продаж, ІТ, логістика та людські ресурси. Ми дуже ретельно вибираємо цих постачальників послуг. В інших випадках ми передаємо дані державним органам, що запитують. Однак це має місце лише за наявності юридичного зобов’язання це зробити, наприклад, якщо існує ухвала суду.
 
Місце обробки ваших персональних даних
В принципі, ми обробляємо ваші дані в Німеччині та інших європейських країнах (ЄС/ЄЕЗ). Якщо ваші дані обробляються в країнах, що не належать до Європейського Союзу чи Європейського економічного простору (тобто у так званих третіх країнах), це відбуватиметься лише у тому випадку, якщо ви чітко на це погодилися, якщо це передбачено законом або якщо це необхідно за надання Вам послуг. Якщо в цих виняткових випадках ми обробляємо дані в третіх країнах, це буде зроблено шляхом забезпечення вжиття певних заходів (тобто на підставі рішення Комісії ЄС про адекватність чи пред'явлення відповідних гарантій відповідно до статті 44ff. GDPR).

7. Файли cookie

7.1. Загальна інформація щодо теми Файли "cookie"
Ми використовуємо файли cookie на нашому вебсайті. Файли cookie - це невеликі текстові файли, які зберігаються на вашому жорсткому диску відповідно до браузера, яким ви користуєтесь, і через який певна інформація надходить на вебсайт, який встановлює файл cookie. Багато з файлів cookie, які ми використовуємо, видаляються після закінчення сеансу браузера (так звані файли cookie сеансу). Інші файли cookie залишаються на вашому кінцевому пристрої й дозволяють нам розпізнавати ваш вебпереглядач під час вашого наступного відвідування (постійні файли cookie).

Файли cookie використовуються на нашому вебсайті для різних цілей. Для кращого огляду кожен файл cookie було віднесено до однієї з таких категорій:

Технічно необхідне
Файли cookie, які належать до цієї категорії, необхідні для забезпечення основної функціональності та/або безпеки цього вебсайту.

Функціональність
Файли cookie цієї категорії використовуються для підвищення комфорту користувачів, наприклад шляхом збереження таких налаштувань, як налаштування мови, налаштування розміру тексту, імена користувачів або локальні налаштування.

Маркетинг
Ці файли cookie використовуються рекламодавцями для розміщення оголошень, які відповідають їх перспективам.

Продуктивність та аналіз
Цей тип файлів cookie використовується для аналізу використання вебсайту з метою вимірювання та підвищення продуктивності.

У налаштуваннях браузера, який ви використовуєте, ви маєте можливість відхилити прийняття файлів cookie або, наприклад, обмежити це відхилення файлами cookie інших сторін, так званими сторонніми файлами cookie. Однак налаштування браузера, які ви зробили, можуть означати, що ви не зможете використовувати всі функції нашого вебсайту в повному обсязі.
 
Тут ви знайдете додаткову інформацію про адміністрування файлів cookie для відповідних вебпереглядачів:

7.2 Огляд файлів cookie

Завантажте наш огляд файлів cookie тут

8. Інструмент центрального адміністрування - Менеджер тегів Google

На нашому веб-сайті ми використовуємо Менеджер тегів Google від компанії Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, США. За допомогою Менеджера тегів ми можемо інтегрувати та керувати будь-яким програмним рішенням, таким як Google Analytics, централізовано на нашому веб-сайті за допомогою відповідних розділів коду, які також називаються тегами. Ці розділи коду також служать для збору даних про ваш веб -переглядач, відвідування вашого веб-сайту або для встановлення файлів cookie. Однак Менеджер тегів Google - це лише домен, який не встановлює файли cookie та не обробляє особисті дані. Обробка ваших персональних даних відбувається виключно за допомогою рішень, інтегрованих через розділи коду, такі як сама Google Analytics.
 
Додаткову інформацію про обробку ваших персональних даних у рамках окремих використаних рішень можна знайти в окремих розділах окремих рішень нижче.

9. В контексті якої діяльності з обробки обробляються мої персональні дані?

9.1 Обробка діяльності - відвідування нашого вебсайту
Якщо ви використовуєте наш вебсайт виключно в інформаційних цілях, тобто якщо ви не реєструєтесь або іншим чином не передаєте нам інформацію, ми збираємо лише ті персональні дані, які ваш особистий браузер передає на наш сервер. Ці дані є технічно необхідними для того, щоб вебсайт міг бути показаний вам. Крім того, ці дані технічно необхідні для забезпечення стабільності та безпеки нашого вебсайту. Правовою підставою для обробки ваших персональних даних у цьому випадку є ст. 6 GDPR; законним інтересом у цій справі є надання та оптимальна презентація цього вебсайту, а також захист його від зовнішніх атак та їх відстеження. Ми видаляємо ці персональні дані після закінчення процесу використання, якщо вони нам не потрібні для виявлення зловживань та відстеження зловживань; у такому випадку ми зберігаємо ці дані максимум 30 днів.

Під час відвідування нашого вебсайту таким чином можуть оброблятися такі персональні дані, які автоматично передаються вашим браузером на наші сервери та зберігаються там у вигляді так званих "файлів журналу":

 • IP-адреса термінального пристрою, що використовується для доступу до вебсайту
 • Дата, час та тривалість запиту
 • Країна походження запиту
 • Зміст запиту (конкретна сторінка / файл)
 • Доступ до статусу/код стану http (наприклад, "200 OK")
 • Інтернет-адреса вебсайту, з якого було зроблено запит на доступ до нашого вебсайту
 • Браузер та встановлені додатки (наприклад, Flash Player)
 • Операційна система та інтерфейс
 • Мова та версія програмного забезпечення браузера
 • Кількість переданих даних у кожному випадку
 • Різниця часових поясів із середнім часом за Гринвічем (GMT)

Ми можемо надати лише деякі послуги, пропоновані на нашому вебсайті, лише якщо зможемо з вами зв'язатися. У цьому відношенні можливість використання цих послуг залежить від того, як ви надасте нам певні персональні (контактні) дані. Ми збираємо, використовуємо та обробляємо ці персональні дані лише в обсязі, необхідному для надання вам відповідної послуги. Якщо ви звертаєтесь до нас електронною поштою або через контактну форму, особисті дані, які ви надаєте у кожному конкретному випадку (ваша електронна адреса та інша інформація, яку ви надаєте добровільно, наприклад ваше ім’я/номер телефону), зберігатимуться нами в порядку обробити ваш запит і, у разі необхідності, відповісти на ваші запитання.

Тут правовою основою для обробки ваших персональних даних є ст. 6 GDPR; законний інтерес - відповісти на ваш запит. Після остаточної відповіді на ваш запит ми видаляємо ваш запит та інформацію про обробку протягом трьох років після закінчення відповідного календарного року.

9.2 Процес обробки - EMAKINA / Microsoft Azure
Наш вебсайт управляється компанією EMAKINA Central & Eastern Europe GmbH, Weyringergasse 30, 1040 Vienna (далі: EMAKINA) і розміщується в хмарі Azure, тобто на серверах зовнішнього постачальника послуг Microsoft.
Таким чином, ваші особисті дані, зібрані на цьому вебсайті, зберігаються на серверах цього постачальника послуг. Даними можуть бути, наприклад, ваша IP-адреса, мета та комунікаційні дані або дані з контактної форми.
Правовою основою використання EMAKINA як хостинг -провайдера нашого вебсайту є, згідно зі ст. 6  GDPR, виконання контракту з нашими клієнтами та потенційно зацікавленими сторонами.
 
9.3 Процес обробки - Система управління вмістом / Kentico
Для нашого вебсайту ми використовуємо Систему управління вмістом (скорочено: CMS) під назвою Kentico. Kentico управляється компанією Kentico software s.r.o, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Чехія. CMS використовується для представлення та управління веб-сайтами, інтернет-магазинами, інтрамережами або іншими корпоративними веб-сайтами. Ми використовуємо Kentico EMS та Kentico Cloud у поєднанні як CMS, який надається як Програмне забезпечення як Сервіс для створення та обслуговування наших корпоративних веб -сайтів. Це дозволяє нам створювати контент веб-сайту та розповсюджувати його на веб-сайтах наших дочірніх компаній та компаній -партнерів за допомогою визначених робочих процесів. Ми підключили Kentico до нашої платформи управління перекладами SDL, щоб розпочати переклади безпосередньо з Kentico та дозволити автоматичний розповсюдження цих перекладів на веб-сайтах наших дочірніх компаній та партнерів. Kentico також надає платформу для автоматизації маркетингу, що дозволяє всім національним операційним компаніям збирати потенційних клієнтів через веб-сайт, порівнювати їх з певною особою, створеною в Kentico, і підтримувати цих клієнтів за допомогою робочих процесів електронної пошти або персоналізованого вмісту веб-сайту.
 
Під час використання CMS ми збираємо дані про активність від усіх відвідувачів нашого вебсайту в анонімній формі. Після того, як відвідувачі нашого сайту ідентифікуються, заповнивши контактну форму, ця інформація додається до їх електронної адреси. Для отримання додаткової інформації про зміст контактної форми зверніться до "9.1 Обробка діяльності - відвідування нашого вебсайту".
 
В рамках технічної реалізації окремих функцій CMS, Kentico встановлює файли cookie. Подальшу інформацію щодо файлів cookie та окремих файлів cookie, які використовує Kentico, можна знайти в розділі "7. Файли cookie". В принципі, дані зберігаються безпосередньо в Kentico, тому будь-які дані, зібрані Kentico, зберігаються на призначених вебсерверах Microsoft Azure в Нідерландах. Виняток становить ситуація, коли дочірнє підприємство або компанія-партнер використовують програмне забезпечення для автоматизації маркетингу під назвою Marketo. У цьому випадку в Kentico зберігаються лише дані про діяльність, а всі інші дані передаються безпосередньо до Marketo та зберігаються там. Для отримання додаткової інформації про Marketo див. "9.8.4 Marketo".

Через збереження ваших персональних даних на вебсерверах Microsoft Azure, у виняткових випадках, через штаб-квартиру Microsoft, ваші персональні дані можуть бути передані до Сполучених Штатів Америки і таким чином передані до так званої третьої країни.
юридична основа для обробки ваших персональних даних у рамках діяльності відвідувача, зібраної в межах використання Kentico, є нашим законним інтересом відповідно до ст. 6  GDPR. Нашим законним інтересом тут є забезпечення роботи та безпеки нашого вебсайту. Для обробки ваших персональних даних, що виходить за межі зазначеного вище, та можливої ​​передачі даних корпорації Майкрософт у США, ваша згода відповідно до ст. 6 GDPR є правовою основою відповідно до відповідних гарантій відповідно до ст. 49 GDPR.
Інформацію про ваше право на відкликання можна знайти в пункті 2.8 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" цієї політики конфіденційності.
 
Додаткову інформацію про захист даних у Kentico можна знайти за такою адресою: https://kenticocloud.com/privacy
 
9.4 Процес обробки - Платформа управління згодою / Центри користувача
На нашому вебсайті ми використовуємо Платформу керування згодою Usercentrics. Це інструмент управління згодою на основі JavaScript. За допомогою цього інструменту ми можемо дати відвідувачу нашого вебсайту як огляд основних програмних рішень, що використовуються, так і можливість прийняти рішення про використання будь-яких інших програмних рішень, які потребують попередньої згоди. Крім того, платформа пропонує відвідувачеві можливість відкликати будь-яку надану згоду в будь-який час без наведення причин і таким чином запобігти майбутній обробці персональних даних відповідним програмним рішенням. Крім того, за допомогою платформи ми можемо задовольнити вимогу GDPR щодо управління згодою, яка, серед іншого, дає можливість довести, що згода була надана чи ні.
 
У контексті використання Платформи керування згодою Usercentrics, серед іншого, можуть оброблятися такі дані:

 • Дані про згоду
 • Згода-ID
 • Статус згоди (включення, відмова)
 • Позначка часу згоди
 • Мова банера згоди
 • Версія шаблону банера
 • Дані пристрою (http Agent, http Referrer)

Використання Платформи керування згодою Usercentrics та пов’язана з цим обробка персональних даних служить для виконання юридичних зобов’язань у розумінні ст. 6  GDPR. Таким чином, використання платформи є необхідним як для дотримання зобов'язання надати документальні докази у значенні ст. 5  GDPR та юридичне зобов’язання, що випливає з рішення “ECLI: EU: C: 2019: 801” Європейського суду та відповідного рішення “I ZR 7/16” Федерального суду Німеччини, згідно з яким § 15 III 1 Німецького закону про телемедіа (TMG) слід тлумачити з огляду на ст. 5 III  Директиви 2020/58/ЄС таким чином, що постачальник послуг може використовувати файли cookie лише для створення профілів використання для цілей реклами або дослідження ринку за згодою користувача.

Видалення ваших персональних даних у зв'язку з використанням Платформи керування згодою Usercentrics відбудеться, як тільки для виконання цієї мети більше не буде потрібно. У разі відкликання згоди ми зберігаємо інформацію про відкликання протягом трьох років. Результати утримання, з одного боку, відповідальності згідно зі ст. 5  GDPR та, з іншого боку, від звичайної позовної давності відповідно до § 195 Цивільного кодексу Німеччини (BGB). Період цієї позовної давності починається відповідно до § 199  Цивільного кодексу Німеччини  (BGB) з кінця року, в якому виникла вимога. Таким чином, позовна давність починається в кінці 31 грудня року, в якому відбувся вихід, і закінчується через три роки, 31 грудня о 00:00.

9.5 Процес діяльності - спеціальні шрифти
9.5.1 Шрифти Google
На нашому вебсайті ми використовуємо шрифти від Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, США. Ці шрифти об’єднані компанією Google під назвою Google Fonts. За допомогою шрифтів Google на вашому термінальному пристрої не встановлюються файли cookie. Шрифти завантажуються та інтегруються через відповідні інтерфейси програмування програм (скорочено API) від Google (fonts.googleapis.com та fonts.gstatic.com). Запит на завантаження та інтеграцію шрифтів Google надходить незабаром після вашого відвідування нашого вебсайту. Запит передає особисті дані, такі як ваша IP -адреса або версія вашого веб-переглядача, на сервери Google і запитує відповідні каскадні таблиці стилів (файли CSS) та файли шрифтів від Google. Таблиці стилів - це файли, які використовуються для зміни дизайну веб-сайту, наприклад шрифту або розміру шрифту. Файл шрифтів містить будь-яку інформацію про те, як відображається шрифт. Запити на файли CSS зберігаються Google протягом одного дня, а запити на файли шрифтів - один рік.
 
Через локалізацію Google передача ваших персональних даних до Google може включати передачу з третьої країни, тобто передачу персональних даних до пункту призначення, який не знаходиться ні в Європейському Союзі, ні в Європейській економічній зоні, наприклад у США.
 
Правовою основою для обробки ваших персональних даних у контексті використання шрифтів Google є ваша згода відповідно до ст. 6  GDPR. Потенційна передача ваших персональних даних третій країні в контексті використання шрифтів Google (передача третьої країни) відбувається виключно на основі відповідних запобіжних заходів. У цьому випадку відповідною гарантією є ваша згода відповідно до ст. 49  GDPR. Інформацію про ваше право на відкликання можна знайти у пункті 2.9 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" цієї політики конфіденційності.
 
Ваші персональні дані не будуть зберігатися нами як контролером.
Додаткову інформацію про обробку Google можна знайти в політиці конфіденційності.
 
9.6 Процес обробки – вебаналітика
9.6.1 Google Analytics
На нашому вебсайті ми використовуємо сервіс Google Analytics. Це служба вебаналітики, надана компанією Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (далі: Google). Ми використовуємо Google Analytics для аналізу використання нашого веб-сайту та його регулярного вдосконалення. Ми можемо використовувати отриману статистику, щоб покращити нашу пропозицію та зробити її більш цікавою для вас як користувача.
 
У межах використання Google Analytics на вашому кінцевому пристрої встановлюються файли cookie, які дозволяють аналізувати ваше відвідування / використання нашого вебсайту. Додаткову інформацію на тему cookie можна знайти у розділі "7. cookies".
Ви можете запобігти збереженню файлів cookie, зробивши відповідне налаштування у своєму браузері; проте ми хотіли б повідомити вам, що тоді ви не зможете використовувати всі функції цього вебсайту в повному обсязі. Крім того, ви можете запобігти збору даних, сформованих файлом cookie та пов'язаних з використанням вами вебсайту (включаючи вашу IP-адресу), та подальшій обробці цих даних Google, завантаживши та встановивши плагін для вебпереглядача, доступний за цим посиланням (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Коли інформація, що зберігається у файлах cookie про ваше відвідування та використання нашого вебсайту, передається на сервери Google, вона може бути передана до третьої країни (наприклад, до США) через її локалізацію. Однак, через активовану функцію анонімізації, ваша IP-адреса буде скорочена в межах Європейського Союзу або Європейської економічної зони навіть до того, як вона буде передана Google. Крім того, IP-адреса, передана вашим браузером, не буде об’єднана з іншими даними Google.
 
Від імені постачальника цього вебсайту Google використовуватиме отриману інформацію для оцінки вашого використання вебсайту, для складання звітів про діяльність веб-сайту та для надання подальших послуг постачальнику веб-сайтів у зв'язку з використанням веб-сайту та Інтернету .
 
Правовою основою для обробки ваших персональних даних у контексті використання Google Analytics є ваша згода відповідно до ст. 6 GDPR. Потенційна передача ваших персональних даних третій країні в контексті використання Google Analytics (передача третім країнам) здійснюється виключно на основі відповідних запобіжних заходів. Відповідним захистом у цьому випадку є ваша згода відповідно до ст. 49  GDPR. Інформацію про ваше право на відкликання можна знайти в пункті 2.8 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" цієї політики конфіденційності.
 
Докладнішу інформацію про умови використання та захист даних Google можна знайти за посиланням
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
 або   https://www.google.com/intl/de/analytics/ privacyoverview.htm  
 
9.6.2 Hotjar
Цей вебсайт використовує функції інструменту вебаналітики Hotjar. Постачальник послуг - Hotjar Inc., рівень 2, бізнес-центр Сент -Джуліанса, 3, вулиця Еліа Замміт, Сент -Джуліанс STJ 1000, Мальта.
 
Ми використовуємо Hotjar для аналізу та регулярного покращення користувацького досвіду нашого вебсайту. Крім того, ми можемо використовувати отриману статистику, щоб покращити нашу пропозицію та зробити її більш цікавою для вас як користувача. Від імені оператора цього вебсайту Hotjar буде використовувати цю інформацію для оцінки використання вебсайту, для складання звітів про діяльність вебсайту та для надання інших послуг, пов’язаних із використанням вебсайту. Інформація, сформована файлом cookie, про ваше використання цього вебсайту, зазвичай передається на сервер Hotjar і зберігається там.
 
На цьому вебсайті ми використовуємо функцію анонімізації Hotjars. Це скоротить вашу IP-адресу та переконається, що аналітичні дані не можуть ідентифікувати особисті дані. Ми не будемо об’єднувати інформацію з іншою особистою інформацією. Постачальник послуг був ретельно обраний відповідно до ст. 28 I GDPR, враховуючи технічні та організаційні заходи, вжиті для забезпечення безпеки обробки. Крім того, відповідно до ст. 28 III GDPR, було укладено угоду про обробку даних для регулювання обробки.
 
Ви можете відмовитися від функції аналітики, просто активувавши стандартну функцію «Не відстежувати» у своєму вебпереглядачі. У цьому випадку ми не будемо обробляти ваші персональні дані описаним тут способом. Ви можете знайти пояснення щодо того, як увімкнути функцію "Не відстежувати" за цим посиланням:
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/
 
Правовою підставою для використання Hotjar є ваша згода, ст. 6 I  GDPR. Додаткову інформацію про ваше право на відкликання можна знайти в пункті 2.8 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" цієї політики конфіденційності.

9.7 Обробка діяльності - Соціальні мережі на нашому вебсайті
На нашому вебсайті ми пропонуємо вам можливість обмінюватись або рекомендувати індивідуальний вміст зі своїми контактами або вашою мережею на соціальних платформах або просто отримати доступ до нашої сторінки у відповідній соціальній мережі (Facebook, Instagram, Twitter, Xing або LinkedIn). Для вищезгаданих цілей доступні загальні кнопки відповідних соціальних мереж. Просто відвідавши наш веб-сайт, жодні персональні дані спочатку не передаються постачальникам соціальних мереж. Лише тоді, коли ви самі стаєте активними та натискаєте одну з відповідних кнопок соціальних мереж, щоб поділитися чи порекомендувати вміст, такі дані, як ваша IP-адреса, дата та час натискання та адреса веб-сайту, на якому ви зараз перебуваєте буде передано, якщо є. Якщо ви одночасно увійшли до відповідної соціальної мережі під час натискання кнопки соціальної мережі на нашому веб-сайті, соціальна мережа автоматично призначить перегляд вашої сторінки вашому профілю. Навіть якщо ви використовуєте кнопку соціальної мережі для того, щоб рекомендувати вміст із цього вебсайту, соціальна мережа все одно може пов’язати цю інформацію з вашим профілем. Якщо ви не хочете, щоб соціальна мережа пов’язувала ваше відвідування нашого вебсайту з вашим профілем, будь ласка, вийдіть із соціальної мережі, перш ніж натискати кнопку відповідної соціальної мережі.
 
Крім того, зверніть увагу, що ваші дані також будуть передані до відповідного постачальника соціальних мереж, якщо у вас немає облікового запису в соціальній мережі або ви просто не авторизовані, і все одно натискаєте на одну з відповідних кнопок соціальних мереж на нашому вебсайті. У цьому випадку ваші дані можуть бути використані соціальними мережами для створення профілів використання, а згодом для цілей реклами, дослідження ринку або орієнтованого на попит дизайну власного вебсайту. Ви можете заперечити проти такого виду обробки відповідно до ст. 21 GDPR. Однак, щоб скористатися цим правом, вам потрібно звернутися до відповідного постачальника соціальної мережі.
Ви знайдете інформацію про можливості індивідуальних заперечень окремих постачальників соціальних мереж у пункті "9.7.3 Можливості заперечень у соціальних мережах" у цій політиці конфіденційності.
 
Також слід врахувати, що через локалізацію Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter чи Xing, коли ваші персональні дані передаються провайдеру відповідної соціальної мережі, відбувається передача до третьої країни, тобто передача персональних даних до пункту призначення, який не знаходиться ні в Європейському Союзі, ні в Європейській економічній зоні, наприклад у США.
 
Крім того, ми хотіли б зазначити, що ми самі не збираємо жодних персональних даних, які передаються до відповідної соціальної мережі, натиснувши одну з відповідних кнопок.
 
Натискаючи відповідну кнопку соціальної мережі на нашому вебсайті, ви даєте свою згоду відповідно до ст. 6 I 1 літ. GDPR для вашого браузера для встановлення з'єднання з серверами відповідної соціальної мережі та для передачі вищезазначених даних. З іншого боку, натискаючи відповідну кнопку, ви також даєте свою згоду відповідно до ст. 49. GDPR. Ця згода є належним захистом для потенційної передачі ваших персональних даних третій країні. Інформацію про ваше право на відкликання можна знайти в пункті 2.8 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" цієї політики конфіденційності.

9.7.2 Інтернет-присутність у соціальних мережах
У соціальних мережах ми, як постачальник вебсайту, використовуємо пропозиції онлайн-платформ, щоб інформувати активних користувачів про інформаційні пропозиції та послуги від Konica Minolta та, за бажання, спілкуватися безпосередньо через платформи. Таким чином, канали соціальних медіа доповнюють присутність на нашому власному вебсайті та пропонують зацікавленим сторонам, які віддають перевагу такому типу інформації, альтернативні засоби комунікації. Наразі ми представлені у таких мережах із власними онлайн-профілями:
Facebook: https://www.facebook.com/KonicaMinoltaUkraine
Instagram: https://www.instagram.com/Konica_Minolta_Ukraine
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/konica-minolta-ukraine
Twitter: https://twitter.com/KonicaMinoltaEU
 
Щойно ви отримаєте доступ до відповідних профілів Konica Minolta у відповідній соціальній мережі у вашій мережі, застосовуються умови та положення та інструкції щодо обробки даних відповідних провайдерів.
Ми не впливаємо на збір даних та їх подальше використання у соціальних мережах. Таким чином, ми знаємо лише, що ваші дані будуть оброблятися для маркетингових досліджень та рекламних цілей, а профілі використання будуть створені на основі вашої поведінки та інтересів, що випливають з цього. Крім того, рекламу також можна розмістити на основі передбачуваних інтересів. З цією метою файли cookie зазвичай зберігаються на вашому кінцевому пристрої.
Тому ми прямо звертаємо вашу увагу на той факт, що особисті дані користувачів (наприклад, IP -адреса) зберігаються постачальниками мереж відповідно до їхніх правил використання даних та використовуються для комерційних цілей. Ми також хотіли б зазначити, що ваші дані можуть оброблятися за межами Європейського Союзу або Європейського економічного простору.
 
Ми обробляємо дані користувачів у присутності Konica Minolta у відповідних соціальних мережах лише в тій мірі, в якій вони контактують і спілкуються з нами за допомогою коментарів або прямих повідомлень. Ви можете відстоювати свої права як суб'єкта даних як проти нас (див. Також пункт 2 "Які мої права як суб'єкта даних?"), Так і проти постачальника соціальної мережі. Ви можете знайти інформацію про обробку ваших персональних даних окремими постачальниками соціальних мереж, а також варіанти заперечення проти цього в пункті "9.7.3 Можливості заперечень у соціальних мережах" цієї Політики конфіденційності.
 
Обробка персональних даних користувачів ґрунтується на наших законних інтересах щодо ефективної інформації про користувачів та спілкування з користувачами відповідно до ст. 6  GDPR. Якщо відповідні постачальники попросять надати вашу згоду на обробку даних (тобто заявити про свою згоду, наприклад, поставивши прапорець або підтвердивши кнопку), правовою підставою для обробки є ст. 6  GDPR, тобто ваша згода.

9.7.3 Можливості заперечень у соціальних мережах
Для детального представлення відповідної обробки та можливостей заперечення (відмова) ми звертаємось до наведеної нижче інформації про постачальників.
Інформація про окремих постачальників соціальних мереж:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Гранд -Канал -Харбор, Дублін 2, Ірландія)
Політика конфіденційності:
https://www.facebook.com/about/privacy/ https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  https://help.instagram.com/519522125107875
Відмова: https://www.facebook.com/ads/preferences/
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан -Франциско, CA 94103, США
Політика конфіденційності: https://twitter.com/de/privacy
Відмова від участі: https://twitter.com/personalization
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Дублін 2, Ірландія)
Політика конфіденційності: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Відмова: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Гамбург, Німеччина)
Політика конфіденційності/відмова: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Крім того, європейські постачальники маркетингу пропонують нову можливість заперечення за таким посиланням: http://www.youronlinechoices.com/ . Це ініціатива з метою ознайомлення з рекламою в Інтернеті. У розділі управління уподобаннями http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/  ви знайдете огляд провайдерів, чию рекламу в Інтернеті можна деактивувати або активувати. Також у разі запитів на доступ та ствердження подальших прав суб’єктів даних, ми хотіли б зазначити, що вони найбільш ефективно можуть бути підтверджені постачальниками послуг. Лише провайдери мають доступ до персональних даних користувачів і можуть безпосередньо вживати відповідних заходів та надавати інформацію. Якщо вам все ж знадобиться допомога, ви можете зв'язатися з нами.

9.8 Обробка - таргетинг та реклама
9.8.1 Google реклама
На нашому вебсайті ми використовуємо сервіс Google Adwords від Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (далі: Google). Ця послуга дозволяє нам звернути увагу на наші привабливі пропозиції на зовнішніх вебсайтах за допомогою рекламних матеріалів (так звані Google Ads). Ці рекламні матеріали поставляються компанією Google через так звані "рекламні сервери". З цією метою використовуються файли cookie рекламного сервера. Для отримання додаткової інформації щодо теми файлів cookie перейдіть до "7. cookie". Файли cookie рекламного сервера дозволяють оцінити параметри ефективності (наприклад, покази оголошень, кліки або конверсії). Таким чином ми можемо визначити, наскільки успішні окремі рекламні заходи. Якщо ви зайшли на наш вебсайт через оголошення від Google, Google Adwords зберігає файл cookie на вашому кінцевому пристрої. Цей файл cookie зберігає значення аналізу (унікальний ідентифікатор файлу cookie, кількість показів оголошення за місце розташування (частоту), останнє покази, інформацію про відмову (що означає, що користувач більше не хоче звертатися до нього)). Файли cookie, встановлені Google Adwords, втрачають свою дійсність через 30 днів. Ці файли cookie не призначені для ідентифікації вас особисто. Скоріше, вони дозволяють Google Adwords розпізнавати ваш Інтернет-браузер. Якщо ви відвідуєте певні сторінки на вебсайті клієнта Adwords, Google і клієнт впізнають, що вас було переспрямовано на сторінку клієнта за допомогою натиснутого оголошення. Google надає нам як клієнту Adwords статистичний аналіз. Цей аналіз дозволяє нам оцінити ефективність наших рекламних заходів. Ми не отримуємо ніяких додаткових даних.
 
Коли інформація, що зберігається у файлах cookie рекламного сервера, передається на сервери Google, вона може бути передана до третьої країни (наприклад, США) через її локалізацію.
 
Правовою основою для обробки ваших персональних даних у контексті використання Google Adwords є ваша згода відповідно до ст. 6 GDPR. Потенційна передача ваших персональних даних третій країні в контексті використання Google Adwords (передача третім країнам) здійснюється виключно на основі відповідних запобіжних заходів. Відповідним захистом у цьому випадку є ваша згода відповідно до ст. 49 Я запалив. GDPR. Інформацію про ваше право на відкликання можна знайти в пункті 2.8 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" цієї політики конфіденційності.
 
Додаткову інформацію про захист даних у Google можна знайти тут:
www.google.com/intl/de/policies/privacy/
services.google.com/sitestats/en.html
https://ads.google.com/intl/de_de/home/faq/gdpr/

9.8.2 Facebook Pixel
Ми використовуємо пропозицію соціальної мережі Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (далі: Facebook) і використовуємо на нашому вебсайті так званий піксель Facebook. Це маркетингова служба від Facebook. Під час цієї послуги на ваш кінцевий пристрій зберігається файл cookie. Цей файл cookie дозволяє нам показувати певним відвідувачам нашого вебсайту, які також використовують Facebook, індивідуальну рекламу та рекламу на основі інтересів у Facebook. Піксель Facebook дозволяє нам відстежувати поведінку користувачів після того, як вони натиснули рекламу Facebook. За допомогою пікселя Facebook ми можемо відстежувати, як наші маркетингові заходи приймаються у Facebook, і при необхідності вживати заходів оптимізації.
 
Інформація, зібрана за допомогою пікселя, також може бути агрегована Facebook Ireland Limited, а сукупна інформація може бути використана Facebook Ireland Limited для власних рекламних цілей, а також для рекламних цілей третіх сторін. Наприклад, Facebook Ireland Limited може вивести певні інтереси з вашої поведінки на вебсайті, а також може використовувати цю інформацію для просування пропозицій третіх сторін. Facebook Ireland Limited також може поєднувати інформацію, зібрану за допомогою пікселя, з іншою інформацією, яку компанія Facebook Ireland Limited збирала про вас через інші вебсайти та/або у зв'язку з використанням соціальної мережі "Facebook", щоб створити профіль про вас можна створювати та зберігати у Facebook Ireland Limited. Цей профіль можна використовувати в рекламних цілях. Для отримання додаткової інформації про політику конфіденційності Facebook Ireland Limited відвідайте https://www.facebook.com/policy.php.
 
Через локалізацію Facebook передача ваших особистих даних у Facebook може призвести до передачі в третю країну, таку як США.
 
Правовою підставою для обробки ваших персональних даних у контексті використання Facebook Pixel є ваша згода відповідно до ст. 6  GDPR. Потенційна передача ваших персональних даних третій країні в контексті використання Facebook Pixel (передача третім країнам) здійснюється виключно на основі відповідних запобіжних заходів. Відповідним захистом у цьому випадку є ваша згода відповідно до ст. 49 Я запалив. GDPR. Інформацію про ваше право на відкликання можна знайти в пункті 2.8 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" цієї політики конфіденційності.

9.8.3 Тег LinkedIn Insight
На нашому вебсайті ми розмістили інструмент перетворення "LinkedIn Insight Tag" від LinkedIn Ireland Unlimited Company (далі: LinkedIn).

Тег LinkedIn Insight - це невеликий фрагмент коду JavaScript, який ми реалізували на своєму вебсайті. За допомогою тегу LinkedIn Insight дані про відвідування нашого вебсайту збираються та передаються до LinkedIn. Ці дані включають URL-адресу реферала, IP-адресу, інформацію про пристрій, інформацію про вебпереглядач та мітку часу відвідування нашого вебсайту. LinkedIn не надає нам доступу до детально зібраних персональних даних. LinkedIn використовує цю інформацію для надання нам звітів про аудиторію вебсайту та ефективність реклами на основі сукупних даних, щоб ми могли оптимізувати наш веб-сайт на основі інформації, яку ми отримуємо. Крім того, LinkedIn надає нам можливість відстежувати конверсії та перенацілювати відвідувачів нашого веб -сайту за допомогою тегу LinkedIn Insight. Це дозволяє нам відображати цільову рекламу за межами нашого вебсайту без ідентифікації відвідувача вебсайту.
Через локалізацію LinkedIn передача ваших персональних даних у LinkedIn може включати передачу персональних даних третій країні, наприклад США, яка не знаходиться ні в Європейському Союзі, ні в Європейській економічній зоні.

Правовою основою для обробки ваших персональних даних у контексті використання LinkedIn є ваша згода відповідно до ст. 6  GDPR. Потенційна передача ваших персональних даних третій країні в контексті використання LinkedIn (передача третім країнам) відбуватиметься лише на підставі відповідних гарантій. Ця відповідна гарантія представляє вашу згоду відповідно до ст. 49 GDPR. Інформацію про ваше право на відкликання можна знайти в пункті 2.8 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" цієї політики конфіденційності.
Дані, оброблені в тезі LinkedIn Insight, зашифровані та анонімізовані протягом семи днів. Щонайменше через 90 днів анонімні дані автоматично видаляються, якщо вони більше не потрібні для виконання визначеної мети.

Для отримання додаткової інформації про політику конфіденційності LinkedIn відвідайте таку адресу: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

9.8.4 Маркето
У рамках реєстрації на інформаційний бюлетень, а також для надсилання вам інформації ми використовуємо програмне забезпечення для автоматизації маркетингу Marketo від Marketo Inc., 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, Сан -Матео, CA 94404, США. За допомогою Marketo ми збираємо статистичні дані про використання нашого вебсайту та комунікаційну діяльність, щоб відповідно оптимізувати наші послуги/продукти та проводити маркетингові та продажні роботи електронною поштою. Обробка частково автоматизована з метою оцінки певних особистих аспектів (профілювання). Marketo записує вашу IP -адресу та використовує файли cookie для відстеження та аналізу використання вебсайту для надання інформації, спеціально адаптованої до інтересів користувача. Для отримання додаткової інформації про тему cookie зверніться до "7. cookies". Інформація, створена файлами cookie, передається на сервер Marketo (розташований у межах ЄС/ЄЕЗ) і зберігається там. Від нашого імені Marketo використовує цю інформацію для оцінки використання вебсайту зареєстрованими особами та для складання звітів про діяльність вебсайту. Ви можете запобігти збереженню файлів cookie, відповідно змінивши налаштування свого браузера. Однак налаштування вашого браузера можуть призвести до неможливості використання всіх функцій нашого вебсайту. У виняткових і непередбачених випадках, коли персональні дані передаються до США, ми уклали договір з Marketo.
 
Додаткову інформацію про захист даних у Marketo можна знайти за посиланням: https://documents.marketo.com/legal/privacy/
 
Правовою основою для обробки ваших персональних даних у рамках Marketo є ваша згода відповідно до ст. 6  GDPR. Інформацію про ваше право на відкликання можна знайти в пункті 2.8 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" цієї політики конфіденційності.

9.8.5 Інформаційний бюлетень
Konica Minolta пропонує інформаційний бюлетень для клієнтів та зацікавлених сторін щодо підходу на основі згоди. Єдиними обов’язковими даними для отримання інформаційного бюлетеня є ваша електронна адреса. Надання додаткових, окремо позначених даних є добровільним і буде використовуватися для особистого звернення до вас. Реєстрація на інформаційний бюлетень відбувається за допомогою так званої процедури подвійної реєстрації. Це означає, що після реєстрації ми надішлемо вам електронний лист на вказану вами електронну адресу, у якій ми просимо вас підтвердити, що ви бажаєте отримувати інформацію. Якщо ви не підтвердите свою реєстрацію, натиснувши на посилання, надане в електронному листі, надіслане вам посилання буде деактивовано, а ваші дані будуть видалені. Якщо ви погоджуєтесь отримувати інформацію, ви матимете доступ до такої інформації:
Новини та інформація про портфоліо продуктів Konica Minolta
Ексклюзивні запрошення на заходи, ярмарки та вебінари
Надсилання відгуків та історій успіху
Тенденції ринку у формі досліджень, дослідження ринку та офіційних документів
Можливість взяти участь в опитуваннях щодо задоволеності споживачів
В рамках процесу подвійного входу, який проводиться під час реєстрації, ми зберігаємо IP-адреси, які ви використовуєте, протягом 30 днів, а також час реєстрації та підтвердження. На основі вашої згоди ми оцінимо вашу поведінку користувачів на наших вебсайтах, а також у інформаційних бюлетенях, які ми розсилаємо, і призначатимемо їх на вашу електронну адресу / профіль користувача в нашій базі даних. Крім того, ми зберігаємо інформацію про вебпереглядач, який ви використовуєте, налаштування, зроблені у вашій операційній системі, а також інформацію про ваше підключення до Інтернету, за допомогою якого ви отримали доступ до нашого вебсайту. Через надісланий вам інформаційний бюлетень ми, серед іншого, отримуємо підтвердження отримання та прочитання, а також інформацію про посилання, на які ви натиснули у нашому інформаційному бюлетені. Ми також зберігаємо, які області ви відвідали на нашому вебсайті та в наших додатках. Створюючи особистий профіль користувача, ми хочемо адаптувати наш рекламний підхід до ваших інтересів та оптимізувати наші пропозиції на нашому вебсайті для вас.
Наш інформаційний бюлетень містить інформацію та новини від Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH та інших дочірніх компаній (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Бельгія) NV, Konica Minolta Business Solutions Nederland BV, Konica Minolta Business Solutions Spain SA, Konica Minolta Business Solutions Italia SpA, Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS SA, Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, бізнес Center Nord og Midtsjælland A/S, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. S ro, Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM Poland Sp. Z oo, Konica Minolta Угорщина Бізнес Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Хорватія - бізнес -рішення, ТОВ, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s ro, Konica Minolta Business Solutions Romania srl, Konica Minolta Business Solutions Slovenija, бізнес resitve, doo, Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece SA, Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Послуги BV, Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France SAS, Conibi SAS, Dactyl Buro du Center SAS, OMR Impressions SAS, Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd , Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolt a Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).

Правовою підставою для обробки ваших персональних даних для вищезазначених цілей є ваша згода відповідно до ст. 6 I 1 літ. GDPR. Вашу згоду можна відкликати в будь -який час без наведення причин. Ви також можете надіслати електронний лист на адресу einwilligung (at) konicaminolta.de або на контактні дані, зазначені у відбитку. Відкликання вашої згоди не впливає на законність обробки, здійсненої на підставі згоди до моменту її відкликання. Для отримання додаткової інформації про ваше право на вихід, див. Пункт 2.8 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" цієї політики конфіденційності.

9.9 Обробка діяльності - Локалізація ділового партнера / Карти Google
На нашому вебсайті ми вставляємо сервіс Карти Google. Цією послугою керує компанія Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, США (далі: Google). Карти Google - це служба цифрових карт, яка дозволяє нам розміщувати на нашому вебсайті інтерактивні карти, надавати огляд наших місцезнаходжень та партнерів у вашому районі та пропонувати можливість планувати ваш маршрут.
 
Відвідуючи підсторінку, де вбудовані Карти Google, Google встановлює у вашому браузері файл cookie з назвою "NID", що призводить до передачі ваших особистих даних, таких як ваша IP -адреса, до Google. Для отримання додаткової інформації щодо теми cookie зверніться до "7. cookies". Якщо для вас є обліковий запис користувача Google, у який ви увійшли під час відвідування відповідної підсторінки, дані, передані Google, будуть безпосередньо розподілені у вашому обліковому записі користувача. Якщо таке розподіл не бажано, перед тим, як відвідати відповідну підсторінку, потрібно вийти зі свого облікового запису Google. Однак Google оброблятиме ваші особисті дані, навіть якщо ви не ввійшли в обліковий запис користувача Google. Google використовуватиме передані дані для створення профілів користувачів з метою орієнтованої на попит реклами та дослідження ринку. Ви можете заперечити проти такого типу обробки компанією Google у будь -який час, відстоюючи своє право заперечувати проти Google відповідно до ст. 21 GDPR.
 
Через локалізацію Google передача ваших персональних даних до Google може включати передачу до третьої країни, тобто передачу персональних даних до пункту призначення, який не знаходиться ні в Європейському Союзі, ні в Європейській економічній зоні, наприклад у США .
 
Правовою основою для обробки ваших персональних даних у контексті використання Карт Google є ваша згода відповідно до ст. 6   GDPR. Потенційна передача ваших персональних даних третій країні в контексті використання Карт Google (передача третім країнам) здійснюється виключно на основі відповідних запобіжних заходів. Відповідним захистом у цьому випадку є ваша згода відповідно до ст. 49  GDPR. Інформацію про ваше право на відкликання можна знайти в пункті 2.8 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" цієї політики конфіденційності.
 
Ваші персональні дані не будуть зберігатися нами як контролером.
Додаткову інформацію про захист даних у Google можна знайти за такою адресою: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

9.10 Процес обробки - Уникнення спаму / Google reCAPTCHA
На нашому вебсайті ми вставляємо сервіс Google reCAPTCHA. Цією послугою керує компанія Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (далі: Google). Google reCAPTCHA використовується для розрізнення між ручним введенням фізичної особи та образливим та автоматизованим введенням програмами / ботами у полях форм, щоб уникнути спаму тощо. В рамках надання функціональних можливостей послуги, зокрема під час процесу перевірки Google reCAPTCHA, ваша IP-адреса та будь-яка інша інформація про обладнання та програмне забезпечення, необхідна Google, наприклад, версія використовуваного вебпереглядача, буде передана Google.
Через локалізацію Google передача ваших персональних даних до Google може призвести до передачі ваших персональних даних до третьої країни, тобто до пункту призначення, який не знаходиться ні в Європейському Союзі, ні в Європейській економічній зоні, наприклад Сполучені Штати.
 
Правова основа обробки ваших персональних даних у контексті використання Google reCAPTCHA представляє наш законний інтерес відповідно до ст. 6 GDPR. Нашим законним інтересом є забезпечення безпеки, а отже, і функціональності нашого вебсайту, особливо шляхом запобігання спаму та зловживань.
Ваші персональні дані не будуть зберігатися нами як контролером.
 
Додаткову інформацію про обробку Google можна знайти в політиці конфіденційності Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

9.11 Процес обробки - Youtube
На наших вебсайтах ми інтегрували відео YouTube. Вони зберігаються на вебсайті www.youtube.com, але їх можна відтворити безпосередньо з нашого вебсайту. YouTube - це платформа Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, США (далі: Google). Ми ввімкнули режим посиленої конфіденційності, вставляючи відео на наш вебсайт. Це означає, що жодна інформація про вас не надсилатиметься на YouTube, якщо ви не відтворюєте відео. Однак під час відтворення відео дані передаються на YouTube. По -перше, YouTube отримує повідомлення про те, що ви відвідали відповідну підсторінку нашого вебсайту, де вбудовано відео. Крім того, інші дані можуть бути передані на YouTube, про які ми не знаємо. Ми також не впливаємо на передачу даних. Якщо ви зареєстровані на YouTube, передані дані безпосередньо пов’язані з вашим обліковим записом. YouTube зберігає ваші дані у вигляді профілів використання та використовує їх для реклами, дослідження ринку та/або дизайну вебсайту на основі потреб. Така оцінка може бути здійснена, зокрема, (навіть для користувачів, які не авторизовані) з метою надання реклами на основі потреб. Ви маєте право заперечити проти створення профілів використання YouTube відповідно до ст. 21 GDPR, який ви повинні затвердити безпосередньо на YouTube.
Додаткову інформацію про мету та обсяг збору та обробки даних можна знайти в політиці конфіденційності YouTube.
 
Через локалізацію Google передача ваших персональних даних до Google може включати передачу до третьої країни, тобто передачу персональних даних до пункту призначення, який не знаходиться ні в Європейському Союзі, ні в Європейській економічній зоні, наприклад, у США.
 
Правовою підставою для обробки ваших персональних даних у контексті використання YouTube, яка ініціалізується відтворенням відео YouTube, є ваша згода відповідно до ст. 6 I 1 літ. GDPR. Потенційна передача ваших персональних даних третій країні в контексті використання YouTube (передача третьої країни) здійснюється лише на основі відповідних запобіжних заходів. Ця відповідна гарантія представляє вашу згоду відповідно до ст. 49 Я запалив. GDPR. Інформацію про ваше право на відкликання можна знайти в пункті 2.8 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" цієї політики конфіденційності.

9.12 Діяльність з обробки - Форма типу
На нашому вебсайті ми інтегруємо послугу Typeform від TYPEFORM, S.L., Bac de Roda 163, 08018 Барселона, Іспанія (далі: Typeform). Ця послуга використовується для форм та опитувань на нашому вебсайті. Після заповнення та подання форми чи опитування на нашому вебсайті, IP-адреса, дата та час, а також тривалість відвідування нашого вебсайту та інформація, надана у формі, передаються до Typeform та зберігаються.
 
Правовою основою для обробки ваших персональних даних у контексті Typeform є ст. 6 I 1 літр. GDPR. Це ваша згода. Ви можете знайти інформацію про своє право на відкликання відповідно до пункту 2.8 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" у цій політиці конфіденційності.
 
Ви можете отримати додаткову інформацію з питань захисту даних у Typeform за такою адресою:

https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/.

9.13 Процес обробки - Cloudfront
Цей вебсайт використовує Cloudfront мережі доставки контенту (CDN). Це послуга Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Сіетл, WA 98109-5210 (далі: Amazon Web Services). CDN інтегровано у вигляді коду сценарію Java на нашому вебсайті та перезавантажується під час відвідування. Cloudfront дозволяє нам забезпечити підвищену продуктивність завантаження, покращити доступність та запобігти втраті даних шляхом надання дублікатів даних (наприклад, графіки або сценаріїв) з ​​цього вебсайту на різних серверах по всьому світу. Однак, коли ви відвідуєте цей вебсайт, фотографічні/відеофайли можуть автоматично запитуватися з Cloudfront, і цей автоматизований запит на файли фотографій/відео може призвести до передачі особистих даних, таких як ваша IP -адреса, на сервери вебслужб Amazon.
 
Через те, що Cloudfront вбудований на наш вебсайт за допомогою Java Script, ви можете запобігти його виконанню, вимкнувши Java Script у вашому браузері або встановивши так званий блокатор сценаріїв Java (наприклад, https://www.ghostery.com ).
 
Правовою основою для обробки ваших персональних даних у контексті використання Cloudfront є наш законний інтерес, який у цьому випадку полягає у забезпеченні безпеки та доступності цього вебсайту, згідно зі ст. 6  GDPR.
 
Ви можете отримати додаткову інформацію щодо захисту даних у вебслужбах Amazon за такими адресами: https://aws.amazon.com/de/data-protection/   або https://aws.amazon.com/de/privacy

9.14 Процес обробки - Qualtrics
Для проведення опитувань ми використовуємо технології компанії Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, США (далі: Qualtrics).
Ми використовуємо Qualtrics, щоб запропонувати вам можливість надіслати нам зворотний зв'язок щодо наших вебсайтів або послуг. Опитування на наших вебсайтах, як правило, є анонімними. Якщо ви хочете, щоб з вами зв’язалися у рамках свого зворотного зв’язку, ви можете заповнити контактну форму в кінці опитування. Зверніть увагу, що опитування тоді більше не буде анонімним.
В окремих випадках ми хотіли б запитати вас про ваше задоволення нашими послугами. Для цього з вами зв’яжуться електронною поштою та попросять надіслати відгук. Це станеться, лише якщо ви дали нам попередню дійсну згоду на маркетинговий контакт відповідно до ст. 6 GDPR. Для надсилання цього цільового запиту зворотного зв'язку Qualtrics підключається до програмного забезпечення автоматизації маркетингу Marketo. Цей зв'язок між Marketo та Qualtrics дозволяє нам надсилати електронні листи з окремими посиланнями для опитування, створеними в Qualtrics та автоматично містячими всі функції відстеження Marketo. Крім того, це дає змогу аналізувати дані опитування не лише в Qualtrics, а й у Marketo, і створювати на основі цих даних подальші дії, орієнтовані на клієнтів. Для отримання додаткової інформації про Marketo зверніться до SPRUNGMARKE

Для проведення опитування необхідно активувати файли cookie, які є функціонально необхідними. Це відбувається лише після того, як ви розпочали опитування та погодились на активацію файлів cookie.
Файли cookie дозволяють, наприклад, залишити опитування, а потім продовжити, натиснувши ще раз посилання на опитування у місці, де ви раніше завершили опитування. Залежно від налаштувань вебпереглядача у вас є максимум один тиждень, щоб повернутися до опитування та заповнити відповіді. Якщо ви не внесете жодних змін, ваші попередні відповіді будуть записані як остаточні через тиждень. В принципі, ви можете запобігти збереженню файлів cookie, зробивши відповідне налаштування у своєму браузері; проте ми хотіли б зазначити, що ви, можливо, не зможете брати участь у наших цифрових опитуваннях. Ви можете знайти більше інформації на тему файлів cookie у розділі "7. Файли cookie".
Зібрані дані зберігаються та обробляються від нашого імені компанією Qualtrics на серверах у ЄС. Через локалізацію Qualtrics LLC доступ до цих даних із США може мати місце в окремих випадках.
Для обробки ваших персональних даних у контексті опитувань ваша згода відповідно до ст. 6  GDPR є правовою основою. Ви можете знайти інформацію про ваше право на відкликання відповідно до пункту 2.8 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" у цій політиці конфіденційності.

9.15 Обробка - Заява до Konica Minolta
9.15.1 Перегляд вашої заявки
Ми обробляємо персональні дані, наведені у вашій заявці, з метою розгляду вашої заявки та визначення вашої придатності для вакансії, що рекламується. Ми можемо використовувати спеціалізованих постачальників послуг для розгляду вашої заявки. Відповідні заявки на посаду будуть передані відділом кадрів до відповідного відділу спеціалістів або національної компанії для подальшого обстеження. Для того, щоб всебічно оцінити вашу заявку, нам завжди потрібні ваше резюме, а також сертифікати або відповідні докази. При введенні ваших даних обов’язковими є такі поля: Ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, адреса, очікувана заробітна плата та термін попередження. Необхідно також включити хоча б одне вкладення. Інші деталі, такі як відео чи фото, є добровільними.

Крім того, наш портал -заявник пропонує вам такі варіанти:
Застосування: Тут ви знайдете огляд ваших заявок на Konica Minolta. Натиснувши на окрему програму, ви можете переглянути деталі. Якщо ми попросимо вас електронною поштою надіслати відсутні документи, ви можете завантажити їх тут. Ви також маєте можливість відкликати свою заявку.
Призначення: Щойно ми надішлемо вам електронну пошту пропозицію про призначення, ви можете переглянути її у розділі "Зустрічі" та підтвердити чи відхилити її. Якщо Ви не можете зберегти зустріч, Ви отримаєте від нас нову пропозицію.
Профіль: Ви можете будь-коли редагувати та оновлювати свої дані. Ви також можете будь-коли видалити свої дані, увійшовши в систему та натиснувши «Видалити користувача» або зв’язавшись з нами. Будь-які зміни будуть автоматично надіслані нам.
Ми видаляємо реквізити вашої заяви через п’ять місяців після завершення процесу подання заяви відповідно до пункту 1 статті 61b Закону про трудові суди Німеччини (ArbGG) у поєднанні з пунктом 15 Загального закону Німеччини про рівний режим (AGG). Процес подання заявки закінчується після встановлення остаточного статусу для окремої заявки (Відхилення | Прийняття).

Така обробка персональних даних відбувається на підставі ст. 6 I 1 літр. b GDPR, § 26 нового Федерального закону про захист даних (BDSG-neu).

Якщо вам не виповнилося 18 років, нам потрібна згода ваших законних опікунів, щоб укласти з вами договір.

9.15.2 Спільний портал заявників
Протягом вищезгаданого періоду ми зберігаємо ваші дані заявки на нашому порталі заявників. Доступ до цього порталу мають компанії Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH та Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Це дозволяє нам порівнювати ваш кваліфікаційний профіль з іншими посадами та привертати вашу увагу до інших відповідних посад. Доступ може бути особливо корисним, якщо ви подали заявку на посаду, доступну в тій же чи подібній формі у вищезгаданих компаніях, або якщо ви проживаєте у прикордонному регіоні. Якщо ви подали заявку на транснаціональну посаду, відповідні країни можуть бути залучені до процесу відбору.

Обробка ваших документів для подання заяви в основному ґрунтується на § 26 GDPR, і у разі, якщо ви подали заявку на транснаціональну посаду, обробка документів для подання заявки здійснюється відповідними країнами на юридичній основі вашої згоди відповідно до ст. 6  GDPR. Інформацію про ваше право на відкликання можна знайти в пункті 2.8 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" цієї політики конфіденційності. Зверніть увагу, що у разі відкликання вашої згоди ми більше не можемо розглядати вашу заявку на транснаціональні посади.
Ваші права захищені внутрішніми контрактними нормами, які гарантують високий рівень захисту даних.

9.15.3 Заявки від учнів, студентів та шкільних інтернів
Ми із задоволенням приймаємо заявки від вас як учнів, студентів та шкільних практикантів. Ми також розглядаємо ці програми відповідно до вищезазначених принципів.

9.16 Обробка - Академія Konica Minolta
На нашому вебсайті Академії під час простого відвідування створюються лише журнальні файли. Ці файли журналу містять особисті дані, зокрема вашу IP-адресу. Для отримання додаткової інформації про обробку в ході файлів журналу зверніться до розділу 9.1 "Процес обробки - відвідування нашого вебсайту" цієї політики конфіденційності.

Ми також надаємо контактну форму на вебсайті Академії. Використання цієї форми є суто необов’язковим і пропонує вам можливість зв’язатися з нами для отримання додаткової інформації про наші навчальні продукти та послуги.

Під час використання форми є чотири обов’язкові поля, позначені «*», тому ви повинні ввести відповідні особисті дані в ці поля, щоб мати змогу надіслати нам повідомлення через контактну форму. Ці обов'язкові поля:
Вітання
Прізвище
Ділова електронна пошта
Поштовий індекс
Будь-яка обробка ваших персональних даних, які ми отримали від вас за допомогою контактної форми (наприклад, ваше ім’я чи ваша електронна адреса), здійснюється виключно для того, щоб обробити ваш запит і, у разі необхідності, відповісти на ваші запитання.

Правовою підставою для обробки ваших персональних даних під час цієї діяльності з обробки є ст. 6 GDPR. Це ваша згода, яку ви дали нам перед надсиланням форми. Право на відкликання також поширюється на цю згоду, щодо якої ви можете знайти додаткову інформацію під п. 2.8 цієї політики конфіденційності.

9.17 Процес обробки - вебінари Konica Minolta / GoToWebinar
Konica Minolta використовує сервіс GoToWebinar, що надається LogMeIn Ireland Limited, Bloodstone Building, Block C, 70 Quay Sir Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland (далі: LogMeIn) для проведення вебінарів.
Пропозиції наших вебінарів варіюються від різних безкоштовних вебінарів до кількох платних вебінарів. Реєстрація на ці вебінари завжди здійснюється через форму на одній з наших цільових сторінок. Під час реєстрації та участі у вебінарі персональні дані неминуче обробляються за допомогою різних файлів cookie, які встановлюються на вашому кінцевому пристрої. Для отримання додаткової інформації щодо теми cookie зверніться до " п.7. Файли cookie". Крім того, ми хотіли б зазначити, що персональні дані обробляються вами навіть шляхом суто інформаційного відвідування вебсайту. Докладнішу інформацію про це можна знайти у розділі 8.1 "Обробка діяльності - відвідування нашого вебсайту". Нижче ви знайдете огляд персональних даних, які можна обробляти, якщо ви вирішите відвідати один з наших вебінарів за допомогою сервісу GoToWebinar. Обов’язкові дані, які потрібно ввести, позначені знаком «*». Особливістю є інформація про адресу, оскільки ця інформація потрібна лише для вебінарів з витратами, щоб мати можливість надіслати рахунок -фактуру.
Адреса електронної пошти*
Ім'я*
Прізвище*
Компанія*
Описання роботи
Телефонний номер
Інформація про адресу* (лише для вебінарів з вартістю)
Правовою підставою для обробки ваших персональних даних під час реєстрації та участі у безкоштовному вебінарі є ваша згода відповідно до ст. 6 GDPR. Інформацію про ваше право на відкликання можна знайти в пункті 2.8 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" цієї політики конфіденційності.

Для вебінарів із витратами ст. 6  GDPR, тобто існуючий договір між вами та нами, становить юридичну основу для обробки ваших персональних даних.

Незалежно від реєстрації та участі у вебінарі, ваші персональні дані також можуть бути використані для аналізу та оптимізації пропозицій нашого вебінару. Ця обробка базується на наших законних інтересах згідно зі ст. 6 GDPR, згідно з яким наш законний інтерес - це безперервна оптимізація нашої пропозиції.

У зв'язку з тим, що LogMeIn виступає в ролі процесора у розумінні ст. 28 GDPR, укладено договір на обробку. Крім того, перед використанням сервісів LogMeIn його перевіряли відповідно до ст. 28 I GDPR, чи постачальник послуг забезпечує безпеку обробки за допомогою вжитих технічних та організаційних заходів. Місце обробки може поширюватися як на Європейський Союз, так і на США, оскільки штаб-квартира LogMeIn знаходиться в США. Однак потенційна передача ваших персональних даних до США здійснюється виключно на підставі відповідних гарантій, в даному випадку за вашою згодою відповідно до ст. 49 Я запалив. GDPR. Для отримання додаткової інформації про ваше право на відкликання, будь ласка, зверніться до розділу 2.8 "Право на вихід (ст. 7 GDPR)" цієї політики конфіденційності.

Видалення інформації про вашу реєстрацію та участь у вебінарі, а також усіх пов’язаних персональних даних автоматично відбудеться через 365 днів.

10. Konica Minolta Global Policy