ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

ДП «Коніка Мінолта Україна»
для відеорішень

(ВЕРСІЯ 1.0.)

Ця Політика конфіденційності описує нашу політику та процедури щодо збору, використання та розголошення Вашої інформації під час використання Сервісу та розповідає Вам про Ваші права на конфіденційність та про те, як закон захищає Вас.

Ми використовуємо Ваші персональні дані для надання та покращення Сервісу. Використовуючи Сервіс, Ви погоджуєтеся на збір та використання інформації відповідно до цієї Політики конфіденційності.

1. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1.  Наведені нижче визначення мають однакове значення незалежно від того, чи вживаються  вони в однині чи в множині.
 
1.2. Для цілей цієї Політики конфіденційності:

 ВИ особа, яка отримує доступ до Сервісу або використовує його, або компанія, чи інша юридична особа, від імені якої така особа отримує доступ до Сервісу чи використовує її, залежно від обставин. Відповідно до GDPR (Загальне положення про захист даних), ви можете називатися суб’єктом даних або користувачем, оскільки ви є фізичною особою, яка користується Сервісом.
 КОМПАНІЯ
 Для цілей GDPR Компанія є Контролером даних
іменована в цій Угоді або «Компанія», «Ми», «Ми» або «Наша») відноситься до ДП «Коніка Мінолта Україна», 03022, м. Київ, вул. Смольна, 9.
 ЗАСТОСУНОК програмне забезпечення, надане Компанією.
 КРАЇНА Україна
 ВИКОНАВЕЦЬ будь-яка фізична або юридична особа, яка обробляє дані від імені Компанії. Це стосується сторонніх компаній або осіб, яких Компанія залучила для надання послуг, надання Служби від імені Компанії, надання послуг, пов’язаних із Сервісом, або надання допомоги Компанії в аналізі використання Сервісу. Для цілей GDPR Постачальники послуг вважаються субобробниками даних.
 СЕРВІС СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА, ТРЕТІХ СТОРІН це будь-який вебсайт або будь-який вебсайт соціальної мережі, через який Користувач може увійти або створити обліковий запис для використання Сервісу.
 ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ це будь-яка інформація, яка стосується ідентифікованої особи або особи, яку можна ідентифікувати.
Для цілей GDPR персональні дані означають будь-яку інформацію, яка стосується вас, таку як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор або один або кілька факторів, характерних для фізичних, фізіологічних, генетичних, психічних, економічних, культурних або соціальних ідентичність.
 ДАНІ ПРО ВИКОРИСТАННЯ відноситься до даних, зібраних автоматично, створених за допомогою Служби або з самої інфраструктури Служби (наприклад, тривалість відвідування сторінки).
 КОНТРОЛЕР ДАНИХ для цілей GDPR (Загальний регламент про захист даних) означає Компанію як юридичну особу, яка самостійно або спільно з іншими визначає цілі та засоби обробки Персональних даних.
GDPR (Загальний регламент про захист даних) Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальне положення про захист даних).

 
2. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
2.1. Типи зібраних даних
2.1.1. Особисті дані
Під час використання нашого Сервісу ми можемо попросити вас надати нам певну особисту інформацію, яка може бути використана для зв’язку з вами чи ідентифікації. Особиста інформація включає:

 • Адреса електронної пошти;
 • Ім’я та прізвище;
 • Дані про використання.

 
2.1.2. Дані про використання

 • Дані про використання збираються автоматично під час використання Сервісу.
 • Дані про використання можуть містити таку інформацію, як: час і дата вашого входу в пристрій, дані звіту про помилку та інші.

 
2.2. Використання ваших персональних даних
Компанія може використовувати Персональні дані для таких цілей:

 • Надавати та підтримувати нашу Службу, в тому числі контролювати використання нашого Сервісу.
 • Керувати своїм обліковим записом: керувати своїм обліковим записом як користувача Служби.
 • Щоб керувати вашими запитами: щоб відвідувати та керувати вашими запитами до нас.


Ми можемо поділитися вашою особистою інформацією в таких ситуаціях:

 • З постачальниками послуг: ми можемо передавати ваші дані про використання Постачальникам послуг для моніторингу та аналізу використання нашого Сервісу, щоб зв’язатися з вами.
 • З афілійованими особами: ми можемо поділитися вашою інформацією з нашими філіями, і в цьому випадку ми вимагатимемо від цих філій дотримання цієї Політики конфіденційності. Філії включають Нашу материнську компанію та будь-які інші дочірні компанії, партнери по спільним підприємствам або інші компанії, які ми контролюємо або перебувають під спільним контролем з Нами.

2.3. Збереження ваших персональних даних
2.3.1. Компанія буде зберігати Ваші Персональні дані лише стільки, скільки це необхідно для цілей, визначених у цій Політиці конфіденційності, але не довше, ніж .
2.3.2. Ми будемо зберігати та використовувати Ваші персональні дані в міру, необхідному для виконання наших юридичних зобов’язань (наприклад, якщо ми зобов’язані зберігати ваші дані відповідно до чинного законодавства), вирішуватимемо суперечки та забезпечувати дотримання наших юридичних угод і політик.

2.4. Збереження ваших персональних даних
2.4.1. Компанія буде зберігати Ваші Персональні дані лише стільки, скільки це необхідно для цілей, визначених у цій Політиці конфіденційності, але не довше, ніж 5 років.
2.4.2. Ми будемо зберігати та використовувати Ваші персональні дані в міру, необхідному для виконання наших юридичних зобов’язань (наприклад, якщо ми зобов’язані зберігати ваші дані відповідно до чинного законодавства), вирішуватимемо суперечки та забезпечувати дотримання наших юридичних угод і політик.

2.5. Передача ваших персональних даних
2.5.1. Ваша інформація, включаючи Персональні дані, обробляється в центрі обробки даних Компанії та/або її філій, розташованому в Лагенхагені, Німеччина.
2.5.2. Ваша інформація не буде передана та/або зберігатися за межами Європейського Союзу.
2.5.3. Компанія вживе всіх необхідних заходів, щоб гарантувати, що Ваші дані обробляються безпечно та відповідно до цієї Політики конфіденційності, і жодна передача Ваших персональних даних не здійснюватиметься організації або країні, якщо не буде запроваджено належний контроль, включаючи безпеку Ваші дані та інша особиста інформація.

2.6. Розкриття ваших персональних даних
 

 • Ділові операції

Якщо Компанія бере участь у злитті, придбанні або продажу активів, Ваші Персональні дані можуть бути передані. Ми надішлемо сповіщення до того, як Ваші Персональні дані будуть передані та стануть предметом іншої Політики конфіденційності.
 

 • Правозастосування

За певних обставин від Компанії може знадобитися розкрити Ваші Персональні дані, якщо цього вимагає закон або у відповідь на дійсні запити державних органів (наприклад, суду чи урядової установи).
 

 • Інші вимоги законодавства

Компанія може розкривати Ваші Персональні дані, сумлінно вважаючи, що такі дії необхідні для:

 • Дотримуватись юридичного зобов'язання
 • Захист прав або власності Компанії
 • Запобігання або розслідування можливих неправомірних дій у зв'язку з Службою
 • Захист особистої безпеки Користувачів Сервісу або населення
 • Захист від юридичної відповідальності.


3. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. Правова основа для обробки персональних даних відповідно до GDPR
 
Ми можемо обробляти Персональні дані за таких умов:

 • Згода: Ви дали свою згоду на обробку Персональних даних для однієї або кількох конкретних цілей.
 • Виконання контракту: Надання Персональних даних необхідно для виконання угоди з Вами та/або для виконання будь-яких переддоговірних зобов'язань.
 • Юридичні зобов'язання: Обробка Персональних даних необхідна для виконання юридичних зобов'язань, на які покладається Компанія.
 • Законні інтереси: Обробка Персональних даних необхідна для цілей законних інтересів, які переслідує Компанія.

У будь-якому випадку, Компанія з радістю допоможе роз’яснити конкретну правову основу, яка застосовується до обробки, і зокрема, чи є надання Персональних даних законодавчою чи договірною вимогою, або вимогою, необхідною для укладення договору.

3.2. Ваші права відповідно до GDPR
Компанія зобов'язується поважати конфіденційність Ваших персональних даних і гарантувати, що Ви зможете реалізувати свої права.
Ви маєте право відповідно до цієї Політики конфіденційності та за законом:
 

 •  Запит на доступ до ваших персональних даних.

Право на доступ, оновлення або видалення інформації, яку ми маємо про вас. Коли це можливо, ви можете отримати доступ, оновити або подати запит на видалення ваших персональних даних безпосередньо в розділі налаштувань вашого облікового запису. Якщо ви не можете виконати ці дії самостійно, зв’яжіться з нами, щоб допомогти Вам. Це також дозволяє вам отримати копію персональних даних, які ми зберігаємо про вас.
 

 • Запит на виправлення Персональних даних, які ми зберігаємо про вас.

Ви маєте право на виправлення будь-якої неповної або недостовірної інформації, яку ми зберігаємо про Вас.
 

 • Заперечення проти обробки Ваших персональних даних.

Це право існує, коли ми покладаємося на законний інтерес як на юридичну основу для нашої обробки, і є щось у вашій конкретній ситуації, що змушує вас заперечити проти нашої обробки ваших персональних даних на цій підставі. Ви також маєте право заперечити, якщо ми обробляємо ваші персональні дані для цілей прямого маркетингу.
 

 • Запит на видалення ваших персональних даних.

Ви маєте право попросити нас видалити або видалити Персональні дані, якщо для нас немає вагомих причин продовжувати їх обробку.
 

 • Запит на передачу Ваших персональних даних.

Ми надамо Вам або вибраній Вами третій стороні Ваші Персональні дані у структурованому, широко використовуваному, машиночитаному форматі. Зауважте, що це право поширюється лише на автоматичну інформацію, на використання якої Ви спочатку дали згоду на використання або де Ми використали цю інформацію для виконання контракту з Вами.
 

 • Відкликати свою згоду.

Ви маєте право відкликати свою згоду на використання ваших Персональних даних. Якщо ви відкликаєте свою згоду, ми не зможемо надати вам доступ до певних функцій Сервісу.

3.3. Реалізація ваших прав на захист даних GDPR
Ви можете скористатися своїми правами на доступ, виправлення, скасування та заперечення, зв’язавшись з нами. Зверніть увагу, що ми можемо попросити Вас підтвердити свою особу, перш ніж відповідати на такі запити. Якщо ви зробите запит, ми відповімо протягом 7 календарних днів.

Ви також маєте право подати скаргу до органу із захисту даних щодо збору та використання нами ваших персональних даних.

4. ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ ВЕБСАЙТИ
4.1. Наш Сервіс може містити посилання на інші вебсайти, які не керуються нами. Якщо ви натиснете посилання третьої сторони, ви будете перенаправлені на сайт цієї третьої сторони. Ми наполегливо радимо Вам ознайомитися з Політикою конфіденційності кожного сайту, який Ви відвідуєте.

4.2. Ми не контролюємо й не несемо відповідальності за вміст, політику конфіденційності чи практику будь-яких сторонніх сайтів чи служб.

5. ЗМІНИ В ЦЮ ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
5.1. Ми можемо час від часу оновлювати нашу Політику конфіденційності. Ми повідомимо Вас про будь-які зміни, опублікувавши нову Політику конфіденційності на цій сторінці.

5.2. Ми повідомимо вас електронною поштою та/або помітним сповіщенням на нашому сервісі до того, як зміни набудуть чинності, і оновимо дату «Останнє оновлення» у верхній частині цієї Політики конфіденційності.

5.3. Рекомендуємо періодично переглядати цю Політику конфіденційності на предмет будь-яких змін. Зміни до цієї Політики конфіденційності вступають в силу з моменту їх розміщення на цій сторінці.
 
6. ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
6.1. Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики конфіденційності, ви можете зв’язатися з нами електронною поштою office@konicaminolta.ua.